Injektáž pražské náplavky

TESAN | injektáž pražské náplavky
Injektáž dutin za kyklopským zdivem Rašínova nábř. v Praze_Tesan_1Pražská náplavka vedoucí podél Rašínova nábřeží patří v současnosti k velmi vytíženým promenádám Prahy. Tesan v minulosti několikrát provedl sanaci nábřežních zdí. Provedené práce ► injektáž dutin za kyklopským zdivem | injektáž průsaků v nikách | cementová injektáž     Logo_TESAN