Teracová omítka

Jak se dělá teracová omítka

Teraco je výraz pro směs cementu a ušlechtilých kamenných drtí a barviv. Směs se používá v kamenictví a stavebnictví k tvorbě povrchů, litých dlažeb, ale i architektonicky zajímavých omítek a fasád. Takové omítce se pak říká teracová omítka a patří k náročnějším stavebním metodám. Starwork jsou na tvorbu teracových omítek profesionálové.

Teracové omítky nalezneme na mnoha typech budov a byly oblíbené zejména v období první republiky. Právě z této doby pochází luxusní vila v rondokubistickém stylu na pražských Vinohradech, kterou Starwork letos kompletně zrekonstruovali a ozdobili ji právě novými teracovými omítkami.

Teracová omítka na prvorepublikové vile

Autorská teracová omítka tvoří třímetrový sokl přízemí čtyřpatrové vily. Jedná se o designové omítky, které jsou vytvořeny nanesením směsi různých druhů kamene a cementu. Po vytvrdnutí se omítky broušením a pemrlováním opracují do finální podoby. Teracové omítky jsou choulostivé na změny teplot a vlhkosti a je nutné dodržet dlouhé doby vyzrávání pro jejich dokonalost.

Důležitou a nákladnou součástí teracových omítek je podklad, na který se nanáší. Ten je tvořen vysokopevnostními armovanými maltami v případě omítek, a kvalitně provedenými litými betony v případě podlah.

Podívejte se na fotoreport z kompletní rekonstrukce této prvorepublikové vily na Vinohradech.