POKLÁDKA BOBROVKY

Jak se pokládá krytina bobrovka...

zabij bobra, zachráníš strom

Pálená tašková krytina, tzv. bobrovka (její jméno je odvozeno od tvaru, který připomíná ocas bobra), se používá pro šikmé střechy o minimálním sklonu 35°. Vidět jí můžete hlavně na střechách historických budov.

Existují tři základní způsoby pokládky této maloformátové střešní krytiny, respektive způsoby krytí jednotlivých tašek ►

1. Jednoduché loučové krytí

2. Složitější korunové krytí

3. Šupinové krytí

    Biberschwanz-EinfachdeckungBiberschwanz-KronendeckungBiberschwanz-Doppeldeckung 1. Jednoduché loučové krytí                        2. Složitější korunové krytí                        3. Šupinové krytí

zdroj: wikimedia.org

Nejčastěji se bobrovka pokládá šupinovým nebo korunovým krytím.

POKLÁDKA bobrovky KORUNOVÝM KRYTÍM [realizace tým STARWORK]

Největším kumštem, a vůbec pokrývačským kumštem, je pokládka bobrovky na korunku přes vikýř “volské oko”, který můžete vidět na druhé fotografii.

POKLÁDKA bobrovky ŠUPINOVÝM KRYTÍM [realizace tým STARWORK]

« 1 z 2 »
Šupinové krytí bobrovky při rekonstrukci střechy památkově chráněného domu UNESCO v Třebíči.