Rekonstrukce secesní fasády

Rekonstrukci secesního fasády bytového domu v pražské památkové zóně, který má společnou fasádu s Maiselovou synagogou – významnou pražskou památkou bývalého židovského města, provedl tým STARWORK ve třech etapách. Rekonstrukce secesní fasády proběhla za dohledu Ústavu památkové péče a NPÚ.

Rok a půl trvající rekonstrukce fasády byla realizována čistě vápennými omítkami a za dodržení starých řemeslných postupů. Pro správný technologický postup museli STARWORK dodržet nutné časové prodlevy pro ideální vyzrávání použitých materiálů.

 

Tři fáze rekonstrukce secesní fasády:

1. Přípravné práce:

★ odstranění nesoudržných omítek
★ mytí fasády vapkou
★ sanace vápenným mlíkem (pačokem)
★ podhoz z vyzrálé čistě vápenné malty

2. Rekontrukce fasády:

★ reprofilace čistě vápenných jádrových omítek
★ čistě vápenné štuky
★ opravy klempířských prvků
★ injektáže

3. Finalizace fasády:

★ obnova prejzových říms
★ opravy štukatérských prvků
★ nátěr a revitalizace fasády

Fotoreport rekonstrukce naleznete ► ZDE