Rekonstrukce fasády secesního domu

Rekonstrukci fasády secesního bytového domu v pražské památkové zóně, který má společnou fasádu s Maiselovou synagogou – významnou pražskou památkou bývalého židovského města, provedl tým STARWORK ve třech etapách a za dohledu Ústavu památkové péče a NPÚ.

Rok a půl trvající rekonstrukce fasády byla realizována čistě vápennými omítkami a za dodržení starých řemeslných postupů. Pro správný technologický postup museli STARWORK dodržet nutné časové prodlevy pro ideální vyzrávání použitých materiálů.

3 fáze rekonstrukce:

1. Přípravné práce: ★ odstranění nesoudržných omítek ★ mytí fasády vapkou ★ sanace vápenným mlíkem (pačokem) ★ podhoz z vyzrálé čistě vápenné malty 2. Rekontrukce fasády: ★ reprofilace čistě vápenných jádrových omítek ★ čistě vápenné štuky ★ opravy klempířských prvků ★ injektáže 3. Finalizace fasády: ★ obnova prejzových říms ★ opravy štukatérských prvků ★ nátěr a revitalizace fasády Fotoreport rekonstrukce naleznete ► ZDE