Rekonstrukce římsy Kláštera křižovníků

STARWORK a rekonstrukce kláštera v centru Prahy. Tým zrekonstruoval korunní římsu v hlavní lodi Kláštera křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě v Praze. Klášter se nachází v samotném srdci Prahy, opírá se o Karlův most a jeho stavba byla zahájena již v roce 1252. 

Ve spolupráci s restaurátory provedl tým rekonstrukci korunní římsy interiéru kostela svatého Františka z Assisi přímo pod dominantní měděnou kopulí, kterou můžete vidět například z Karlova mostu. Rekonstrukce kláštera a římsy proběhla v rámci celkové rekonstrukce interiéru a osvětlení kostela. Tým Starwork kompletně zrekonstruoval celou korunní římsu z opuky v hlavní lodi kostela. Římsa byla omítnuta čistě vápennými omítkami. Povrch římsy byl dále  hlazen mramorovou omítkou.

Starwork_Klářter Křížovníků_3
Rekonstrukce kláštera STARWORK.

Ve finále tým čekala montáž osvětlení římsy, interiéru kaple a výzdoby. Všechny práce prováděli řemeslníci z lana a s důstojností hodné tohoto krásného místa. Starwork byli k rekonstrukci přizváni na základě jedinečných referencí  rekonstrukcí historických budov a památek, střech a staveb chráněných UNESCO.

Podívejte se třeba na rekonstrukci střechy staré kovárny Strahovského kláštera nebo na rekonstrukci historické střechy v Třebíči chráněné UNESCO.

Provedené práce 

★ rekonstrukce korunní římsy z opuky
★ omítnutí římsy čistě vápennými omítkami
★ povrchová úprava provedena jemnou hlazenou mramorovou omítkou
★ montáž osvětlení interiéru kopule kostela
★ osvětlení výzdoby a soch kostela